Henkilörekisterilain (471/87) 10 §:n ja EU -tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjät:
Päijät-Hämeen Pantti Oy
Hämeenkatu 13, 15110 LAHTI
Suomen Luottopantti Oy
Torikatu 30, 80100 JOENSUU

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:
Kerttu Valkonen
Email: luottopantti@gmail.com

3. Rekisterin nimi:
Pantit.fi sivuilla oleva huutokauppa -verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä palvelun toteuttamiseen.
Päijät-Hämeen Pantti Oy:llä ja Suomen Luottopantti Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Päijät-Hämeen Pantti Oy ja Suomen Luottopantti sekä niiden yhteistyökumppanit voivat lähettää rekisteröidylle suoramarkkinointia sähköisesti (esim. sähköpostitse tai tekstiviestien välityksellä) rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.
Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
A. Manuaalinen aineisto

B. ATK:lle talletetut tiedot