PÄIJÄT-HÄMEEN PANTTI OY
Hämeenkatu 13
15110 LAHTI
p. 0503011321

 

PALVELUHINNASTO 15.5.2021 ALKAEN

Lainansaajalta sekä siltä, jolle panttikuitti on siirtynyt peritään tämän palveluhinnaston mukaisesti panttilainauslaitoksen antamasta panttilainasta korkoa ja korvaukset, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia kustannuksia, sekä korvaukset myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista ja edelleen pantin myynnistä panttilainauslaitokselle aiheutuneet myyntikustannukset.

Tämän palveluhinnaston määrittelemät korvaukset ja kustannukset peritään aina panttia lunastettaessa tai lainaa uudistettaessa sekä panttilainan vakuutena olevaa panttia myytäessä.

Palveluhinnaston mukaisia korvauksia ja kustannuksia ei muuteta laina-aikana lainansaajan vahingoksi.

 

1. Korko

Korkona peritään 1 - 2 % lainapääomasta kuukaudessa. Korko lasketaan kuluttajasuojelulain mukaan päiväkorkoperusteisena, kuitenkin niin, että mikäli pantti lunastetaan ennen eräpäivää, korko lasketaan siten, että jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivältä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, lasketaan korko päiväperusteisesti kuluneelta laina-ajalta.

Laina-ajalta perittävän koron lisäksi peritään viivästyskorkoa enintään neljältä (4) kuukaudelta lainan eräpäivästä lukien.

 

2. Korvaukset lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvista kustannuksista

2.1. Säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksu

Säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksuna peritään 1 - 2 % kuukaudessa. Maksu lasketaan kuluttajasuojelulain mukaan päiväkorkoperusteisena, kuitenkin niin, että mikäli pantti lunastetaan ennen eräpäivää, korko lasketaan siten, että jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivältä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, lasketaan korko päiväperusteisesti kuluneelta laina-ajalta.

2.2. Panttikuittimaksu

Panttikuittimaksuna peritään kiinteä maksu, joka on 4 - 7 euroa.

2.3. Panttikuitin katoamisilmoitusmaksu

Panttikuitin katoamisilmoituksen rekisteröinnistä peritään kiinteänä maksuna enintään 10 euroa.

2.4. Muistutuskirjemaksu

Erääntyneen lainan johdosta lähetetystä muistutuskirjeestä peritään kiinteänä maksuna enintään 10 euroa.

2.5. Ylijäämämaksu

Pantin myynnistä syntyneen ylijäämän selvittämisestä ja kirjaamisesta sekä vähintään 50 euron suuruisen ylijäämän asiakkaalle ilmoittamisesta aiheutuneista kustannuksista peritään kiinteänä korvauksena enintään 10 euroa.

2.6. Selvitystyömaksu ja erillinen arviointimaksu

Panttilainauslaitoksen erillisen toimeksiannon perusteella suorittamasta selvitys- ja tutkintatyöstä peritään käytettyyn aikaan perustuva tuntilaskutusperusteinen korvaus, kuitenkin vähintään 17 euroa.

2.7 Postipalvelumaksu

Postin välityksellä suoritetusta lainatapahtumasta ja uuden panttikuitin lähettämisestä asiakkaalle peritään kiinteänä maksuna 5 - 10 euroa (sisältäen kirjeen postikulut). Muut postimaksukulut peritään todellisten kulujen mukaan.

 

3. Myynninvalmistelukorvaus

Korvauksena myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista peritään 1 % lainapääomasta, kuitenkin kiinteänä maksuna vähintään 5 euroa.

Myynninvalmistelukorvaus peritään aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua lainan eräpäivästä.

 

4. Panttihuutokauppamaksu

Jokaisella huutokaupalla myydyn pantin myyntihinnasta peritään panttihuutokauppamaksuna enintään 25 % pantin myyntihinnasta.

Arvopaperipörssin tai arvopaperivälittäjän välityksellä myydystä pantista sekä kiinteistönvälittäjän välityksellä myydystä asunto-osakkeesta peritään myyntikustannuksina 6 % välittäjän panttilainauslaitokselle tilittämästä myyntihinnasta.