Laina-aika on 3 kuukautta, mutta lainan uudistamalla laina-aikaa voi jatkaa 3 kuukaudeksi kerrallaan. Laina-aika on joustava, koska uudistamisten määrälle ei ole asetettu ylärajaa.

Lainaa otettaessa saa koko lainasumman heti käyttöönsä eikä panttausta tehtäessä peritä mitään kuluja. Lainakulut peritään vasta panttia lunastettaessa tai uudistettaessa.

Lainamaksut ovat 3,9 % kuukaudessa lainapääomasta. Yli 1000 euron lainoissa korkoprosentti on pienempi. Toimitusmaksu on 7,5 euroa / lainatapahtuma.

Lainasumma 50 €, korko ja säilytysmaksu 3,9 %/kk, todellinen vuosikorko 3 kk:n lainalle 61,8 %
Aika 1 kk 2 kk 3 kk
Kulut 9,45 € 11,4 € 13,35 €
 
Lainasumma 100 €, korko ja säilytysmaksu 3,9 %/kk, todellinen vuosikorko 3 kk:n lainalle 54,3 %
Aika 1 kk 2 kk 3 kk
Kulut 11,4 € 15,3 € 19,2 €
 
Lainasumma 500 €, korko ja säilytysmaksu 3,9 %/kk todellinen vuosikorko 3 kk:n lainalle 48,3 %
Aika 1 kk 2 kk 3 kk
Kulut 27,0 € 46,5 € 66,0 €
 
Lainasumma 1000 €, korko ja säilytysmaksu 2,8 %/kk, todellinen vuosikorko 3 kk:n lainalle 34,35 %
Aika 1 kk 2 kk 3 kk
Kulut 35,5 € 63,5 € 91,5 €
 
Lainasumma 2000 €, korko ja säilytysmaksu 2,5 %/kk, todellinen vuosikorko 3 kk:n lainalle 30,38 %
Aika 1 kk 2 kk 3 kk
Kulut 57,5 € 107,5 € 157,5 €

 

Lainan eräännyttyä lähetetään panttilainan ottajalle maksumuistutus.

Lunastamattomat pantit myydään panttihuutokaupassa.


PALVELUHINNASTO

Lainansaajalta sekä siltä, jolle panttikuitti on siirtynyt peritään tämän palveluhinnaston mukaisesti panttilainauslaitoksen antamasta panttilainasta korkoa ja korvaukset, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia kustannuksia, sekä korvaukset myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista ja edelleen pantin myynnistä panttilainauslaitokselle aiheutuneet myyntikustannukset.

Tämän palveluhinnaston määrittelemät korvaukset ja kustannukset peritään aina panttia lunastettaessa tai lainaa uudistettaessa sekä panttilainan vakuutena olevaa panttia myytäessä.

Palveluhinnaston mukaisia korvauksia ja kustannuksia ei muuteta laina-aikana lainansaajan vahingoksi.

 

1. Korko

Korkona peritään 0,2 - 2,5 % lainapääomasta kuukaudessa. Korko lasketaan kuluttajasuojelulain mukaan päiväkorkoperusteisena, kuitenkin niin, että mikäli pantti lunastetaan ennen eräpäivää, korko lasketaan siten, että jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivältä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, lasketaan korko päiväperusteisesti kuluneelta laina-ajalta.

Laina-ajalta perittävän koron lisäksi peritään viivästyskorkoa enintään neljältä (4) kuukaudelta lainan eräpäivästä lukien.

 

2. Korvaukset lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvista kustannuksista

2.1. Säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksu

Säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksuna peritään 0,80 - 2,4 % kuukaudessa. Maksu lasketaan kuluttajasuojelulain mukaan päiväkorkoperusteisena, kuitenkin niin, että mikäli pantti lunastetaan ennen eräpäivää, korko lasketaan siten, että jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivältä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, lasketaan korko päiväperusteisesti kuluneelta laina-ajalta.

2.2. Panttikuittimaksu

Panttikuittimaksuna peritään kiinteä maksu, joka on 7,5 euroa.

2.3. Panttikuitin katoamisilmoitusmaksu

Panttikuitin katoamisilmoituksen rekisteröinnistä peritään kiinteänä maksuna viisi (5) euroa.

2.4. Muistutuskirjemaksu

Erääntyneen lainan johdosta lähetetystä muistutuskirjeestä peritään kiinteänä maksuna viisi (5) euroa.

2.5. Ylijäämämaksu

Pantin myynnistä syntyneen ylijäämän selvittämisestä ja kirjaamisesta sekä vähintään 50 euron suuruisen ylijäämän asiakkaalle ilmoittamisesta aiheutuneista kustannuksista peritään kiinteänä korvauksena kymmenen (10) euroa.

2.6 Postipalvelumaksu

Postin välityksellä suoritetusta lainatapahtumasta ja uuden panttikuitin lähettämisestä asiakkaalle peritään kiinteänä maksuna 5 - 10 euroa (sisältäen kirjeen postikulut). Muut postimaksukulut peritään todellisten kulujen mukaan.

 

3. Myynninvalmistelukorvaus

Korvauksena myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista peritään 1 % lainapääomasta, kuitenkin kiinteänä maksuna vähintään viisi (5) euroa.

Myynninvalmistelukorvaus peritään 14 vuorokauden kuluttua lainan eräpäivästä.

Huutokauppalistausmaksu on 3,00 euroa, mikäli panttia ei ole lunastettu tai lainaa uudistettu 1 kuukauden kuluttua lainan eräpäivästä.

 

4. Panttihuutokauppamaksu

Jokaisella huutokaupalla myydyn pantin myyntihinnasta peritään panttihuutokauppamaksuna enintään 30 % pantin myyntihinnasta.

Arvopaperipörssin tai arvopaperivälittäjän välityksellä myydystä pantista sekä kiinteistönvälittäjän välityksellä myydystä asunto-osakkeesta peritään myyntikustannuksina 6 % välittäjän panttilainauslaitokselle tilittämästä myyntihinnasta.